Vindkraftverk dyrt och dumt

                                                                                                       FN 2013
maila
valab@helgaro-liv.se

Så hanterar EU de egna lagarna

EU-kommissionen avslår min anmälan 21-4-2014

Mitt svar på EU:s avslag för säkerhets skull även på engelska
 
 
 

              Anmälan av den svenska staten för brott mot Aarhuskonventionen i frågor om maskiner vindkraftverk i Sverige.
9.10.2013
Regeringens svar till FN i ärendet (ACCC/C/2013/81).
Med förvåning har jag läst den svenska regeringens svar till FN/ECE.
Är mina kunskaper i engelska språket så bristfälliga att jag uppfattar regeringens svar som oförskämt strunt på gränsen till osanning?
Trots att min anmälan handlar om allmän rättstillämpning, där jag nämner rättstillämpningen i fallet Helgarö som ett exempel, vägrar regeringen att besvara frågor om hur den svenska staten tillämpar Aarhuskonventionens bestämmelser. genom att hänvisa att frågan om Helgarö är föremål för pågående rättslig prövning.
Faktum är att vi, den drabbade allmänheten, har väntat och fortfarande väntar efter
6 år på ett utslag. Oavsett denna pågående rättsliga prövning så har redan gällande lagar åsidosatts. Vi har inte fått information, vi har inte deltagit i beslut, inget samråd har skett. Konventionen har redan åsidosatts oavsett vad domstolen kommer fram till.
Här kan ni läsa regeringens svar med mina kommentarer.
Bernd
 
 
 

23.9.2013 FN/ECE begärde svar på frågor av mig. De skall var dem tillhanda 26.9.2013

Svaren skall vara på engelska.
Här är svaren på 36 sidor med 8 bilagor

Här är alla bilagorna

Här är en sammanfattning på svenska.
 

  27.2.2013
Communication to Aarhus Convention Compliance Committee by Mr Bernd Stümer.
Notification of the Swedish state for violating Aarhus Convention in matters of machines wind turbines in Sweden.

2.5.2013
Förenta Nationerna, FN, tar upp vår anmälan av svenska staten för brott mot Aarhuskonventionen i en rättslig tribunal i UNECE i Genève/ Schweiz nu i höst.
Jag är inbjuden att lägga fram ärendet inför tribunalen. Läs inbjudan.
It is an honour to appear in a matter of human and environmental rights presenting in front of a UN legal tribunal.
Svenska regeringen skall också närvara genom representation.
UNECE är den organisation som skall behandla ärenden som rör de rättigheter som Konventionen garanterar alla människor.
I min anmälan visar jag att vi, den berörda allmänheten, i ärendet om bygglov för vindkraftverk på Helgarö inte fått riktig information, inte fått delta i beslutsfattandet, inte fått en rättslig prövning. jag visar också att dessa brott mot Konventionen också sker över hela landet. Se min anmälan ovan.
Nu får hela världen kännedom om den politiska kunskapsreserven i Strängnäs och hur girigheten driver Strängnäs stift, biskopen och hela svenska kyrkan när de är med om att skövla Guds Under, naturen
 
 
 

18.4.2013
Sabotage av hemsidan
Min anmälan till FN,UNECE har ändrats. Alla dokumenten som skall styrka min anmälan kan inte läsas.

19.4.2013  Sidan är lagad och dokumenten nedan kan läsas
        Tillbaka till huvudsidan

                                                                                                Om det ändå vore så!

                              Hela anmälan

                                       Stöd för anmälan
 
 

                  Bilagorna till anmälan
Förteckning av bilagor till anmälan av den svenska staten för brott mot Aarhuskonventionen i frågor om maskiner vindkraftverk i Sverige.

Here are the attachments
 

1  http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/14-4-2008 biskop.doc
2 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/2-7-2008 JO.pdf
3 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/Avslag taleratt Helgaro.doc
4 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/23-8-2010 lns avslutat arende vkv helgaro.doc
5 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/12-1-2011 avslag samrad mm.pdf
6 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/22-12-2009 Reg EU-lag obs.doc
7 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/9-3-2012 reg arbdep.pdf
8http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/18-11-2012 till minister Ek.doc
9 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/8-8-2010 arne utsl co2.doc

10 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/17-12-2009 stahl.rtf
11 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/article_22_sweden_report_se.pdf
 12 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/9-3-2012 reg arbdep.pdf
 13 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/13-9-2010 inspektionsmeddelande.pdf
 14 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/20-2-2012 begaran av marknadskontroll.doc
 15 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/4-9-2012 till reg skatt Aarhusk.doc
16 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/27-2-2011 eu klagan .pdf
 17 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/25-9-2011 eu avslag.pdf
 18 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/4-12-2011 ny anmalan .doc
 19 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/25-5-2012 eu-klaga.doc
20 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/17-3-2011 regering.pdf
21http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/10-12-2011 RET2011_100839.pdf
22 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/26-2-2013 eu-bidrag till avisning.doc
23http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/21-1-2013 samrad kafferep.doc
24 http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/1-11-2012 piledalsverket Polisanmalan.doc