Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013

    maila
valab@helgaro-liv.se
 
 

                           JÄV
är när förtroendevalda eller tjänstemän missbrukar sitt myndighetsutövande till att sno åt sig egna fördelar.

Vi har även utan el från vindkraftverk all den el som landet behöver.
Sveriges elförbrukning har sjunkit de senaste 10 åren.
Vindkraftverken skadar klimatet då bygget av dem skapar mera CO2 än verket i Sverige någonsin kan gottgöra genom att ersätta kolel.

Girigheten är det enda skälet till det galopperande vindvansinnet, tiotusentals farliga maskiner, vindkraftverk skall ställas upp i landskapet och förstöra det för all framtid till ingen som helst nytta.
Alldeles för många beslutsfattare, politiker och tjänstemän, vill snylta på de stora bidragen som hushållen tvingas betala via elräkningen och som är nödvändiga för att dessa helt stolligt ineffektiva maskinerna (14 % utnyttjandegrad) överhuvudtaget byggs.

Inget annat än girighet driver vansinnet.
Jäv godkänns av svensk lag i vilken politikerna har friskrivit sig från all straff när de skott sig på sina ämbeten.
Läs följande artikel som naturligtvis ingen tidning vill publicera.

Den här korruptionen kan inte stoppas med lagen men här hänger vi ut korrupta politiker och tjänstemän ordnade kommunvis eller myndighetsvis.

Här ber vi läsarna om information om politiker och tjänstemännens privata andelar i utbyggnaden av vindkraftverk.
Vilka har egna verk, andelar i verk, är konsulter i bolag som jobbar för verk, handlägger vindkraftverksärenden och samtidigt företräder egna intressen.
Vilka befattningar har dessa personer?
Ring eller svara med mail helt anonymt.
 

Aneby kommun
   Torbjörn Lindström  kommunstyrelsen,  konsult  Väktare Vind AB,  markupplåtare 3 verk

Götene kommun
      Jonas Jonasson (C) led komm fullm  sitter i styrelse för Ledsjövind AB
      Katarina Åkerblad (S) kom fullm  styrelse Lesjövind AB

Laholms kommun
      Erling Cronqvist vice kommunalråd (C) 2 verk

Lysekils kommun
     C.Larsson anställd av länsstyrelsen i Västra Götaland där sådana ärenden prövas begär bygglov föt 2 verk

Nordmalings kommun
     Berth Hägglund (KD) fullmäktige. Han upplåter mark till två vindkraftverk (Aspeå 2:18).
     Anders Jonsson (C), ordinarie i fullmäktige, upplåter mark till tre vindkraftverk (Aspeå 2:21), arbetar även på plats som entreprenör åt vindkraftföretaget Svevind AB.

Nässjö kommun
      Nässjö kommun har ett kommunalt aktiebolag Höglandsvind som planerar och bygger vindkraftverk. Man äger 51% av detta. Som VD sitter gamla
      kommunalrådet Greger Phalen (S).

Strängnäs kommun.
    kommunfullmäktigeledamoten (kfm) och ledamot av miljönämnd Högfelt (M) har fått bygglov för 3 verk mitt i Mälaren , norra Selaö.

Trelleborg kommun
      Otto von Arnold med sonen Karl-Adam von Arnold har fått bygglov för 3 st vindkraftverk i St.Jordberga Trelleborg.
      Otto är förtroendevald i Trelleborg (kommunfullmäktige) och har även suttit i kommunstyrelsen. Han är samtidigt riksdagsledamot för kd.

Uppvidinge kommun
    Anders Linner (c ) är ersättare i a) kommunfullmäktige, b) kommunstyrelsen, c) miljö- och byggnadsnämnden och d) krisledningsnämnden samt ledamot i AB Uppvidingehus.
    Bengt Linner (m) är ersättare i kommunfullmäktige och socialnämnden. VD för Linners Vindbruk AB org. nr. 556732-8140 bygglov för vkv
 

Ödeshögs kommun
     Håkan ordförande i byggnadsnämnden (C) egna verk

Länsstyrelsen i Skåne
       Nordström handläggare egna vkv
       Göran Fagerström handläggare konsult för vkv

Länsstyrelsen Västar Götaland
       Larsson som samtidigt äger Vindbyggarna AB
 

Sveriges regering
       jordbruksminister Eskil Erlandsson (C)  har arrenderat ut mark till vkv och hjälpt sin bror att få sätta upp flera verk i

Riksdag
      Maud Olofsson (C) begär bygglov för egna verk, sonen direktör i Markbyggdens vindkraft AB som vill bygga 1101 verk