Vindkraftverk dyrt och dumt
           Nyhetssida

                                                                                            Här kommer nyheter från hela landet m.m.
 Läs också om  Nyheter från hela landet  och  Alla noteringar 2008-2010och  VäljarfråganochRättsövergrepp mot miljön   ochHuvussidanoch Nya skrifteroch  Nätverk och föreningar

Se också sidan http://www.säkramiljön.nu    och    http://skyddamiljön.nu/
 

30.4.2011
Kävlinges politiker fortsätter att säga nej till vindkraftverk. , läs här

30.4.2011
Även som professor kan man vara stollig miljömupp på högskolan i Halmstad  "Kärnkraften behövs inte"  , läs här

29.4.2011
Stor-Boel vindkraftverk bullrar över halva Malmö. Vindkraftverk högre än Turning Torso läs här

29.4.2011
Vindkraften förnekar verkligheten
Elströmmen tre (3) gånger så dyr i Danmark efter en enveten satsning på vindkraftverk, 5 200 – Spaniens ekonomi ruineras efter enorma vindkraftsbidrag (i Sverige benämnt elcertifikat - från småföretagare och privata elkunder), här

27.4.2011
Nej till vindkraft i Trässberg
Två planerade vindkraftverk i Trässberg får inte byggas. Det har Miljööverdomstolen beslutat. läs här

22.4.2011
Sveriges Kommuner och Landsting vill inte avskaffa kommunernas vetorätt  här

22.4.2011
Tåkern räddad. Länsstyrelsen i Östergötland säger nej till ett planerat vindkraftverk en dryg kilometer sydost om Tåkern. Enligt länsstyrelsen skulle bygget både påverka kulturmiljön på platsen och riskera att störa fågellivet.  läs här

19.4.2011
Rädda Sundborns fäbodmiljö privata giriga rufflare skövlar kulturbygd, läs här

17.4.2011
En stor grupp markägare protesterar mot utbyggnaden av vindkraft på Stöttingfjället i Lycksele och Åsele kommuner. I en skrivelse till bland annat näringsdepartementet anmäler de ”allvarliga missförhållanden” läs här

14.4.2011
Vindkraften blåst  Skurup.Nu gör både Slitevind och Arise windpower halt för sina tänkta etableringar av vindkraftverk i Skurup. Företagen är kritiska mot att kommunen satt en maxhöjd på verken på 100 meter.läs här

13.4.2011
Slaget mot vindkraften Tyskland förbereder sig nu för Det Stora Slaget om vindkraften. Det kan bli en strid mellan myndigheter som nu plötsligt vill bygga ut vindkraften och medborgare som inte vill ha kraftverk och nya elledningar nära sina bostäder. läs här

11.4.2011
Konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell om vindkraften: Lokala opinioner som strider för sitt närlandskap möts av total nonchalans från statliga myndigheter.  läs här

11.4.2011
Skogsägare som dreglar över feta vindkraftsarrenden (som egentligen bara är småsmulor i sammanhanget) bör läsa den här artikeln.Vindkraft ok för skogsägare
Certifiering går om intet, läs här

11.4.2011
Arises 150-m-verk vid Ekeby fick tummen ned
Utanför vindkraftplanens områden göre sig inte Arise besvär – för att nyttja Miljöbalkens vetorätt behöver kommunen bara begära prövning enligt, just Miljöbalken, läs här

11.4.2011
Sanningar om vindkraft
Vindkraftens myter sanna, läs här

9.4.2011
Lågfrekvent ljud från vindkraft tas på allvar
Det är tydligt att hälsorisker vid lågfrekvent ljud nu tas på allvar i Danmark, läs här

8.4.2011
Byggnadsnämnden har avslagit ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett vindkraftverk i Ekeby. läs här

4.4.2011
"Vindkraft och skogs- certifiering är inte förenligt" läs här

3.4.2011
2 km som skyddsavstånd lagförslag för vindkraft Victoria, Australien, föregångare i att skydda livsmiljön, se här

1.4.2011
naturvårdsverket som förnekat infraljud skriver nu Det är viktigt att följa upp lågfrekventa ljud vid stora vindkraftverk  läs här
 

1.4.2011
Forskare: "Vindkraft är inte förnybart" Vindkraft tveksam som förnyelsebar energi. Ju mer som byggs ut desto lägre effektivitet, läs här
 

1.4.2011
Censur för vindkraft vid Nävlinge Politiker vägrar ta emot kritiska papper. läs här
 

1.4.2011
Billyvind försök att bluffa avslås av länsstyrelsen läs här
 

1.4.2011
Lunds stift vill bygga tre vindkraftverk väster om Nävlinge kyrka och därmed störa kyrkofriden och skövla Guds Under, Naturen läs här
 

30.3.2011
Att tillåta vindkraftverk på Glötesvålen var ett grovt fel av miljödomstolen. Det anser den statliga myndigheten Kammarkollegiet som överklagar beslutet till Miljööverdomstolen.
Vindkraft på Glötesvålen utan kommuntillstånd. En återställare om 65 000 kr per verk verkar vara meningslös med tanke på den naturförstörelse som kommer att äga rum, läs här
 

26.3.2011
Det blev som väntat ett nej till en vindkraftspark i Sätila. Marks fullmäktige beslutade igår att utnyttja sin vetorätt och säga nej. [25 mars kl 09.18] här
 

24.3.2011
Erkänn misstaget med vindkraftverk
En oenig nämnd, med miljöpartisten Marcel Abedini som ordförande, gav tillstånd. De som gav tillstånd bör förklara sitt ställningstagande. läs här
 

20.3.2011
Vindkraften berövar Röglebor god livsmiljö Flygblad mot vindkraft – men blåsta på stöd. det bara är Sverigedemokraterna som har fört en dialog med dem. läs här
 

20.3.2011
Tillverkarna av vindkraftverk bör se till att verkens växellådor kör på ett annat varvtal. Det anser Totalförsvarets forskningsinstitut FOI efter att ha studerat bullret i havet från vindkraftsparken vid Lillgrund utanför Malmö.  läs
 

20.3.2011
Ystad.Det ser det ut att bli svårare att få tillstånd att bygga vindkraftverk. Tio vindkraftverk kan stoppas av det kommunala vetot. läs här

17.3.2011
30 bostäder inom 1 km från vindkraft i Skurupsplan
En (1) km som skyddszon i bl.a. Falu, Gotlands, Hylte, Kristianstads, Perstorps och Ödeshögs kommuner, se här
 

17.3.2011
Äsperöd.Det krävs kontinuerliga mätningar av bullret. Det säger miljö- och byggnadsnämnden med anledning av planerna på att resa ett vindkraftverk vid Äsperöd. läs här

17.3.2011
Människors livsmiljö förstörs, läs här
 

16.3.2011
 Centermaud vilse i miljöpannkakan och Det var bättre förr
Ekuriren svar till M.olofsson  läs här  och här

9.3.2011
Vindkraft bakom rusande elpriser
Markägare och vindkraftsbolag vinnare – småföretagare och hushåll får notan, läs här
 

9.3.2011
Vindkraften dekonstrueras
Ekonomi med europeiskt perspektiv saknas. Läs gärna och begrunda ansedd ekonomijournalistik visavi osaklig lobbyism från myndigheten och vindkraftsindustrin,  här
 

7.3.2011
Lågfrekvent buller från vindkraftverk
Internationella erfarenheter relevanta även i Sverige, läs här

7.3.2011
Senatsförhör i Australien om medicinska aspekter, läs här

7.3.2011
Dansk / tysk vindkraft utan reglerkraft
ett nytt eurohaveri, där kostnaderna kommer att bli mycket höga och får bäras av elkonsumenterna, läs här
 

7.3.2011
Brådskande protestmöte mot vindkraftsjättar
Många kom till det snabbinkallade stormötet om den planerade vindkraften vid Rögle - Västraby i går, läs här:

6.3.2011
NÄSBYHOLM. Grannarna till vindkraftsverken i Näsbyholm kräver att verken stängs med omedelbar verkan. läs här
 

5.3.2011
HÖRBY. Byggnadsnämnden har, efter livlig diskussion, beslutat säga nej till ett planerat vindkraftverk i Årröd, nära Sebbarps flygfält. läs här
 

5.3.2011
Proteststorm mot vindkraft i lugna Dalsland  Råd från kommunalråd: lyssna på opinionen, hör här

4.3.2011
Vindmaffian påstår att det kommunala självstyret fungerar även om det tas bort för stora vkv och även om det kommunala vetot avskaffas. Här är ytterligare ett exempel på vindvansinne läs här
 

4.3.2011
Demokratin segrade när vindbruksplanen antogs i lilla Edet läs här

1.3.2011
Dagens Industri, DI, gör en utmärkt analys av le-juntans bedrägeri   läs här
 

1.3.2011
Länstyrelsen upphäver bygglov för vindkraftverk Bygglov hävt efter fiffel med samråd men vindmaffian ger sig inte, läs här
 

1.3.2011
Kristianstad är vindmaffians hand och tar på sig ett oproportionerligt stort ansvar för genomförandet av regeringens nationella vindkraftsplaner.  läs här
 

28.2.2011
Omkring 20 personer har skrivit på en protestlista mot planerna på ytterligare vindkraftverk i gränslandet mellan Sjöbo och Tomelilla.  här
 

28.2.2011
Samer lät sig inte mutas av vindmaffian. Nu tackar Östra Kikkejaures sameby nej till de 5,5 miljoner kronor per år man har erbjudits som ersättning.  läs här

26.2.2011
Piteskärgård kan räddas av motstånd från folks protester som politiker lyssnar på, läs här
 

25.2.2011
Vindvansinnet härjar i Emåland. Stoppa eländet läs här
 

25.2.2011
Vindvansinnet i Halland hejdar sig inte för vägar där folk kan bli ihläslagna, läs här

25.2.2011
Moderata politiker försvarar det kommunala vetot, men borde informera sig bättre, läs här

25.2.2011
Flyget och vindvansinnet samsas inte. Flyget överklagar nu  här
 

25.2.2011
Vindkraft stoppas av Flyget E.ON:s bygglov upphävt, läs här

25.2.2011
Fortsatt rask kyrklig prospektering av Falunatur
Prospektör försöker upprepa otroligt svenskt rekord på Högberget, läs här, här och här

22.2.2011
Vattenfall - rökridåernas okrönta kung , läs här

22.2.2011
Man måste tydligen vara professor för att förstå att"elmarknaden fungerar utmärkt" istället för att på sin elräkning se hur mycket extraskatt vkv kostar. läs här

21.2.2011
Österlen borta med vindkraften Ett döende Österlen blir ett monument över girighet, inkompetens och maktmissbruk, läs här
 

21.2.2011
Protester mot vindkraftverk  Svenljunga  läs här
 

21.2.2011
Vindkraft – är lika med ekonomiskt fiasko, läs här
 
 

20.2.2011
Elcertifikatet betalar vindkraftverk åt IKEA
I Dalarna på Fjäll- och Högbergen rapporterades 2773 fullasttimmar 2010. Bidraget blir då 0,6 Mkr/MW och år eller 15 Mkr/MW under 25 år, läs här
 

20.2.2011
Vindkraft i verkligheten - en studie i cynism
Grannar drabbas hårt, läs här
 

19.2.2011
Kamprad renar samvetet med bidragskraft
Privata elkonsumenter och småföretagare får notan – möbeljätten och vindkraften skor sig, läs här

18.2.2011
Nej tack till vindkraft i Reslöv, Eslövs kommun
Effekt av proteststorm från 20-talet grannar, läs här
 

18.2.2011
IKEAsnurror på Korpfjället hotar kungsörnsrevir
Garanterad förlustaffär, läs här samt här samt se
 

18.2.2011
Försvar eller symbolkraft – det är frågan
Vindkraft delikat fråga för Alliansen, se här
 

18.2.2011
Brist på forskning stoppar havsvindkraftverk i Canada
Fågel- och fiskfauna kan skadas, läs här

18.2.2011
Rekord i knatteserien borta med vinden
Vindkraft saknar betydelse då det blåser för lite, för mycket eller är för kallt. Vindkraften vill ändå lägga beslag på landets vackraste platser, höjdryggar, fjällen och kusterna, läs här
 

17.2.2011
Nya vindavtal efterhandskonstruktion
Markägares ansvar skall ”fixas” med återställare medan skadeståndskravet kvarstår, läs här och här
 

17.2.2011
Astronomiskt elpris gör vindkraft lönsam
Köldvåg ger vindkraften ökad "lönsamhet" – om det blåser, läs här
 

16.2.2011
Vindkraftsbaroner talar för egenintresset
FSL ställer som enda riksorganisation upp för förtvivlade grannar som får sin livsmiljö och sina livsverk tillspillogivna, läs här och här
 

16.2.2011
Demagogi bakom vindkraften
Vindkraften tränger undan bioenergin och kan därmed öka utsläppen, läs här
 

16.2.2011
Export av el från kärnkraft och vattenkraft
Svenska vindelkonsumenter får notan, läs här
 

16.2.2011
Älvutbyggnad nödvändig för vindkraftens skull
Allt annat ökar utsläppen, läs här
 

15.2.2011
Regeringsja i Hudiksvall kan bli väg förbi vetorätten
Betydande prospektörinsats motiv för att förgöra unika Dellensjöarna med 80-talet verk, läs här
 

12.2.2011
Göteborg för vindkraft vid Vinga - otänkbar på Värtan
Massaker på fågelfauna och innerskärgårdens natur, se
 

12.2.2011
Genväg för vindkraft förbi Lillhärdal till Rosenbad
Bergviks skogar accepterar inte vindkraftsplan utan går direkt till Regeringen dvs. Miljödepartementet, som tycks ha fått frikort för vindkraft, läs här
 

12.2.2011
Vindkraften dödar fågel
Vindfågel myndighetens nya projekt för att ”bevisa” motsatsen? Läs mer här och sid. 22-27 samt se här
 

12.2.2011
En (1) km skyddsavstånd för stor vindkraft
Gotlands skyddsavstånd sedan 11 år om 1 km för små vindkraftverk verklighet för bjässar i Falu kommun. Moderat förslag på 1,5 km nedröstat, läs här
 

12.2.2011
Vindkraftens bygdepeng rumsren - skadestånd muta
Vindkraften vill lika lättvindligt kunna bygga oljekondesverk som vindkraftverk. Ändamålet - att tjäna pengar - helgar medlen, läs här
 

12.2.2011
Vindkraft baserad på bidrag lönsam för liten del av LRF
Även utan vind blir energiförsörjningens tredje ben ”stabilt”, läs här och här
 

12.2.2011
Minister talar gåtfullt om vindkraft
Följande fel i tankegången kan konstateras, läs här:
 
 

·   Danmark, med mest vindkraft i Europa, har det i särklass högsta elpriset

·   Elpriset i Danmark har fyrdubblats sedan vindkraftens intåg där

·   Vindkraft drivs, förutom av vind, även av bidrag

·   Bidraget till vindkraften är till ca 50% fossilkraftberoende

·   Vindkraften ökar därmed utsläppen i Sverige - inte tvärtom
 
 
 

 9.2.2011
 Vindkraft skånsk vargjakt
Överetablering går ut över livsmiljön, läs här och här

9.2.2011
Nygammal dubbelt hög vindkraft i Kullabygden
Befolkning och fågelfauna med bl.a. örn drabbas av sjutton havsvindkraftverk 720 m från närmsta bostad, läs och hör
 

8.2.2011
Vetorätten för vindkraft får stöd på Gotland
Vindkraften motsägelsefull: ”….. egentligen föredrar att beslut fattas nära de som berörs.”, läs här
 
 

7.2.2011
Inget samråd - inget bygglov, läs sid. 8

5.2.2011
Miljöprövningsdelegationen har avslagit en överklagan från Vattenfall om att få bygga 14 vindkraftverk i Lilla Edets kommun.  läs här

4.2.2011
Miljöminister Andreas Carlgren (C) vill ta bort det kommunala vetot mot vindkraftverk. Branschen jublar liksom S och V, men förslaget får inget stöd av vare sig kommunerna eller de övriga regeringspartierna, läs här
 

3.2.2011Stena och norska sttens pengar vill ödelägga svenaka landskap, Hylte kommun Läs mer här
 

2.2.2011
Vindkraftsplanen för Växjö kommun  läs här
 

2.2.2011
Bluffbolag - Helt horribelt, säger en upprörd Rolf Petterson från RGP Vindkraftprojekt AB som vill bygga åtta vindkraftverk söder om Halltorp., läs här

1.2.2011
Sjöbo.Om vindkraftverken stör tv-sändningarna löser Eolus vind de problemen.  läs här

1.2.2011
22 olika områden i Simrishamns kommun skulle kunna vara aktuella för tre eller flera vindkraftverk. Tjänstemännen har tagit fram ett förslag till en ny vindkraftplan som kommunstyrelsen väntas skicka ut på samråd vid sitt nästa möte.läs här

26.1.2011
Politiker vill veta mera om 210 m hög vindkraft vid Natura 2000-område.Tolv gånger högre än träden, läs här

24.1.2011
Göteborgs kommun, ökänd som mutkolvarnas paradis, vill slippa en utdragen domstolsprocess med överklaganden och går därför direkt till högsta instans, regeringen, och begär en så kallad tillåtlighetsprövning. Regeringen har tidigare forcerat fram vindkraft på annat håll på det sättet. läs här och se

24.1.2011
 Ingen ska behöva bo närmare ett vindkraftverk än två kilometer. Det kräver föreningen VIT - Vindskydd i Tjust - i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Västervik., läs här

24.1.2011
SIBBARP Vinkraftsmotståndarna har fått en ny chans sen Eolus bygglov för fyra verk på Västanåberget gått ut. De gällde bara i två år. Västanåberget med Natura 2000-område kan räddas, läs här
 

24.1.2011
Bullerproblemen från vindkraftverk kan vara underskattade enligt ny forskning. Det visar en studie som forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet har gjort.
30 procent störda vid 40 dB enligt KS, läs här

21.1.2011
Energimyndighetens tvetalan
Skriver en sak – gör en annan. Ca 6 000 havsvindkraftverk på land i Sverige innebär skövling av natur- och kulturvärden samt människors närmiljö och fastighetsvärden - utan dess like någonsin, läs här

20.1.2011
Försvarsmakten är emot en eventuell placering av vindkraft i ett område sydväst om Svalboviken på landsbygden i Eskilstuna kommun.  läs här

20.1.2011
Vindkraftverk bland bostadshus stoppas
Malmö skulle bli "vindarnas stad" med hundratals små vindkraftverk mitt bland de boende i storstaden. Men så blir det inte. Efter nya utredningar står det nu klart att säkerheten inte kan garanteras. Flytta verken går inte  i så fall måste röra sig om ett inhägnat område som allmänheten inte har tillgång till.  läs här
 

20.1.2011
Är energiproblemet löst nu?
Italienska forskare säger sig ha en absolut grön energikälla klar för produktion. I förra veckan demonstrerade de apparaten som tycks bygga på kall fusion.läs här
 

19.1.2011
Mediedebatten om vindkraftverk är snedvriden.
Kostnaderna för utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige är det minsta problemet. Skadorna de förorsakar och olagligheten som driver utbyggnaden är mycket större problem.här
 
 

17.1.2011
Försvaret har överklagat bygget av sex vindkraftverk i Olshammar eftersom det ligger i stoppområdet för Karlsborgs flygplats. På Askersunds kommun reagerar man mycket kraftigt på det., läs här
 

16.1.2011
Läs om hur vansinnigt vår elmarknad fungerar http://www.skyddamiljön.nu/post/1/76     Här reds begeppen ut i detalj.
 

16.1.2011
VKV börjar brinna http://www.skyddamiljön.nu:80/post/1/79
läs polisanmälan
 

16.1.2011
Kraftverk har stått still i snart två år.
Så sköts energifrågan i Sverige.   http://www.second-opinion.se/so/view/1610
 

16.1.2011
Wind farms don't work in the cold: Why it's no use waiting for turbines to keep us warm as the snow returns
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1345233/Its-use-waiting-turbines-warm-snow-returns.html#ixzz1Apqj7qBq
 
 

16.1.2011
Gammal skåpmat om vindkraft
Trots extremvinter blev elimporten 2010 bara 1,8 TWh (inom felmarginalen) – inte 5 TWh; v.1 innehöll vattenmagasinen 14,1 TWh – inte ca 10 TWh, osv.,  här

13.1.2011
Orörda älvar och natur borta med vindkraften
”De fyra orörda älvarna, alltså Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv kommer att offras,” läs här och här
 
 

12.1.2011
Vindkraft minskar inte koldioxidutsläppen
Vindkraften sätter sin tilltro till egna och osakliga källor, läs här
 

12.1.2011
Grannseger mot vindkraft i Hyssna, Marks kommun
Bygglov på lösa boliner. Prospektörsilska, citat: ”Det är en minoritet som gett oss en massa besvär”, läs här
 

12.1.2011
Vindkraftsbrand i Dalarna
Två personer utsatta, läs här
 

12.1.2011
Bjäre Krafts gick bet i Bellinga
Nytt veto i Sjöbo, läs här
 

12.1.2011
Jakt och vindkraft viktigt i Sjöbo - inte livsmiljön
Även Sjöbo bör omfattas av ett strikt regelverk för sin myndighetsutövning, läs här
 

12.1.2011
Trångt med vindkraft i Osby
Tiofaldig täthet av vindkraftverk i Skånes lugnaste kommun jämfört med landet i övrigt – vindkraftskonsult gjorde partisk plan med tolkningsföreträde för vindkraften, läs här
 

12.1.2011
Gigantiska vindkraftverk intill Arild och Mölle
Förödande för Kullabygdens livsmiljö och turism på en av de vackraste platserna i Sverige alldeles intill Kullaberg, läs här
 

12.1.2011
Britter kräver 2 km i skyddszon runt vindkraft
“We the undersigned petition the Prime Minister to Establish an automatic buffr zone of at least 2 km between any new industrial size wind turbine and any home”, läs här
 

SDS: FSL sinkar vindkraften
2011/01/11 08:49

Vindkraftens egenintresse bemästras visavi livsmiljön, läs här

11.1.2011
Havsvindkraftverk vid Onsalaobservatoriet
Idala inland vid Kungsbacka föröds med 11-14 havsvindkraftverk på 2,3-3 MW, läs och hör

11.1.2011
Vindkraftsfrälse vill gå fritt även från avgifter
Miljöfarlig verksamhet till följd av buller, iskast, rörliga delar och skuggor, läs här
 

11.1.2011
Vindkraft baggböleri på Sveriges natur
Allemansrätt och älvar i fara för elström åt Europa – Sverige koloniseras som råvaruproducent, läs här

10.1.2011
Aritmetik även för vindkraft
Verkligheten kan inte dementeras, läs här och här
 

8.1.2011
Osaklig myndighetsrapport hot mot närdemokrati
Påståenden gripna ur luften – vindkraft utan lokal förankring ogörlig, läs här
 

8.1.2011
Snabbprospektering med vindkraft försämrar miljön
Vindkraftverk drivs till stor del av bidrag som baseras på fossilkraft, läs här
 

8.1.2011
Vindkraft svepskäl för utbyggd vattenkraft
400 snurror kräver reglerkraft från Ammerån i Jämtland, Röån som är ett biflöde till Ångermanälven, Edsoxforsen i Hårkan och Byske älv, läs här
 
 

5.1.2011
Översiktsplan för Lekeberg strider mot PBL precis som de flesta planer. Men det hindrar inte vindvansinnet   läs här
 

5.1.2011
Stefan Edman som var med om att starta vindvansinnet vill nu begränsa vindkraften.Besatt kommunal planeringsiver förstör landskapet och livsmiljön för innevånarna, läs och hör
 

5.1.2011
När "maktens megafon" DN till slut vågar publicera lite kritik av vindvansinnet så får vindmaffian och snyltarnagenast sista ordet. Ärdet debatt? Alla kritiska kommentarer stryks.
 

4.1.2010
Förståelse viktigt vid vindkraftsplacering  säger en lobbare som kallar sig forskare  , läs här
 

4.1.2011
Maud Olofsson, som betonar att Sverige behöver en snabb och säker utbyggnad av vidkraften. Mauds Center är ute ur riksdagen nu om det vore val   läs här.
 

4.1.2011
Problematisk vindkraft tycker en annan tidningsdrake som hållit tyst för länge  läs här och här
 

4.1.2011
Vindkraftsnurror stör skånebor i landets värst drabbade del. Österlen illa utsatt, hör här

4.1.2010
Tryckstötar från vindkraft dödar fladdermöss Lungorna sprängs, läs här och här
 

4.1.2011
Vindmaffian talar om "hållbar landskapsbild" med tusentals livsfarliga vkv. DN vill tydligen skapa jämvikt genom att publicera vindmaffians lobbing  , läs här
 

4.1.2011
Att maffian tvättar pengar med vindkraftverk i EU har vi flera gånger skrivit om.1,5 miljarder EURO tagna i beslag. Och i Sverige?  , läs här
 
 

1.1.2011
Svajigare elpris i Skåne beror på alla vkv  läs här
 

31.12.2010
"Maktens Megafon"  DN publicerar för första gången artikel mot vindkraftverk. Jan Troell sätter ned foten, läs här
 

29.12.2010
Förslag motsätter sig nya vindkraftverk läs här

28.12.2010
Mer vindkraft ger större motstånd .Tolv Hishultsverk gav ett ynka arbetstillfälle  Turismen upphör dock för gott, hör här
 

28.12.2010
Livsfarliga istappar från vindkraft. Gå inte för nära ett vindkraftverk så här års, is som lossnar från vingarna kan bli livsfarliga projektiler.Vindkraftsindustrin upphäver allemansrätten
Vistas inte i närheten av vindkraftverk vid lägre temperatur än +2°C, läs här
 

27.12.2010
Trångt för vindkraft – även i skånsk skog Vi tillståndsprövar 40-50 verk för tillfället, säger Göran Fagerström i Länsstyrelsens 180-200m höga verk hör här

3.12.2010
Sjöbo  Länsstyrelse kör som vanligt över boenden med vindkraft. Livsmiljön utan betydelse i. Förslagen till detaljplaner till vindkraftanläggningarna, som Eolus Vind AB fått plantillstånd för, är nu ute på samråd. här finns hjälpen med samrådet http://skyddamiljön.nu/      läs  här
 

22.12.2010
Vindkraften är onödig - stoppa subventionerna   läs här

22.12.2010
Försvarsmakten motarbetar nya vindkraftverk säger Maud Olofsson Vi andra tackar försvaret  läs här

22.12.2010
Vindkraftsjättar invigdes i Lysekil, läs här

22.12.2010
Försvaret ger sig om vindkraften,   läs här

21.12.2010
Norska Statkraft och  SCA Vind AB får bygga sex vindkraftparker med totalt omkring 360 vindkraftverk i Jämtland och Västernorrland.
Miljödomstolen avslår som vanligt de överklaganden som kommit in., läs här

21.12.2010
Vindkraft skapar osämja- splittrar Lungsjön , se här

21.12.2010
Hässleholm.Kulturnämnden i Hässleholm lägger sig i vindkraftdebatten – i Östra Göinge. , läs här
 

18.12.2010
Behåll kommunalt veto visavi vindkraft  läs här

16.12.2010
Såhär åker vindlobbyn på semester på skattebetalarnas bekostnad, läs här

16.12.2010
Större respektavstånd krävs i Uppvidinge
2000 m runt Lenhovda, Åseda, Norrhult, Klavreström och Alstermo - 1000 m i övrigt samt runt sjöar - borde gälla runt alla bostäder som på Gotland sedan 11 år, läs här
 

15.12.2010
Varför klämma åt elkunderna? läs här
 

15.12.2010
Behåll kommunalt självstyre för vindkraft
Försvar för vetot resp. elkraftbalansen förra vintern, läs
 

15.12.2010
Brännskada vid vindkraftverk En man blev allvarligt brännskadad efter att ha fått ström genom kroppen vid en olycka på ett av Mönsterås bruks vindkraftverk.
Polis och Arbetsmiljöverk undersöker, läs här
 

15.12.2010
Idrottsplats olämplig för vindkraft
Alltför ”billigt” förslag, läs här
 

13.12.2010
El från vindkraft nära noll då den som bäst behövs
"Grön" elexport i somras bl.a. till Danmark, med 5200 vindkraftverk, och Norge, bakom tömda dammar. Vindelen mindre än elexporten vecka 48 :
Sort   TWh      %
Export -0,12 -3,3
Import 0,41 11,3
Kraftvärme 0,47 13,0
Kärnkraft 1,21 33,1
Vattenkraft 1,58 43,4
Vindkraft 0,09 2,4                               läs här och se här
 
 

12.12.2010
Nötkråka stoppar vindkraftverk i Garpenberg , läs här
 

12.12.2010
Kommuner stoppar vindkraft och det vill  vindmaffian hejda genom förbud för vetot Självbestämmande över mark och miljö på kommunnivå skall bort för vindkraft, hör

10.12.2010
Kommunalt ja till vindkraft i Svartnäs vindvansinnet har slagit till i Falun  "115 verk är att våldföra sig på moder natur.", läs här
 

10.12.2010
Snurrestopp i Hamneda Horn, Ljungby kn Kommunalt veto, läs och hör

9.12.2010
Äntligen försvarar Ordf. SKL det kommunala självstyret och deltar i vetodebatten, läs här

8.12.2010
Minskad vindhastighet gör landvindkraft olönsam
Mellan 15% och 39% lägre energifångst vid 7 m/s än för 30 år sedan. Sverige sista utposten för landvindkraft, läs här
 

7.12.2010
Vindkraft i motvind men ingen säger stopp läs här
 

7.12.2010
Det blev tvärstopp för tre planerade vindkraftverk i trakterna av Adelöv när miljö- och hälsoskyddsnämnden i Tranås behandlade ärendet. hör här
 

7.12.2010
Grannar och naturvänner är oroliga över vindkraftsutbyggnaden vid Rögle-Västraby som nu rycker allt närmare., läs här
 

6.12.2010
Vindmaffian får göra reklam i pressen, läs här
 

6.12.2010
Etanolsatsning i repris, men vindbolag säger att vi måste ha vindvansinnet för EUs skull   läs här
 

6.12.2010
Sverige spar 200 mdkr på kommunalt veto
Investerings-, kapital-, underhålls-, skadestånds-, etc.-, kostnader för 7,5 TWh/år onödig vindkraftel är ca 170 mdkr över 15 år, då bidraget, ca 30 mdkr, tar slut, läs här

4.12.2010
Debattinlägg från Jordbruksaktuellt 2010-12-03  Vem har talat om för Sveriges bönder att vindkraft är bra? läs

2.12.2010
Regeringsrätten: Vindkooperativ ska uttagsbeskattas men Bossarna i LRF med egna vkv fortsätter att lobba "att äga vindkraftsandelar är fortfarande en bra investering"  läs här

2.12.2010
Skratta åt en riktig dikeskörning här

2.12.2010
Så här befarar kritiker att det kan bli i Göteborgsskärgården när vindvansinnet slår till, 19 snurror på Hakefjorden förstör innerskärgården, hör
 

2.12.2010
Himmelsberget, Falu kn, räddat från 10 snurror men mängder finns kvar att stoppa. läs här
 

2.12.2010
Elkraftläget besvärligt Vindelen motsvarar inte ens importen f.n. Stor elexport april-augusti, läs här
 

2.12.2010
Försvarsmakten sa nej. Nu protesterar även boende i området mot planerna på en ny vindkraftpark norr om Härnösand.  läs här
 

1.12.2010
Professor Harry Frank  ”enorm kapitalförstöring att lägga pengar på vindkraft”. , läs här
 

1.12.2010
Skånes bidragssnyltande godsherrar svara på kritiken läs här
 

29.11.2010
Äntligen tar P4 Västerbotten upp det viktigaste skäl till att vindvansinnet skall stoppas, läs här

30.11.2010
Lyssna på mera om olagliga vindkraftverk som måste stängslas in  här   P4 Västerbotten 7.30    l
 

29.11.2010
Bygglov överklagas i Broby
Granne inte underrättad, läs här
 

29.11.2010
När man läser stolligheterna som staffan danielsson C , sitter i försvarsutskottet, förstår man varför de lagt ned Sveriges försvar. "Flyget läggs ned för Vindkraftens skull",  läs här

27.11.2010
Hör Debatt och Eftersnack där äntligen vindmaffian får svar på tal och där inte det eviga tjatet om pengar skymmer de större problemen med vindkraftverk här

27.11.2010
Måste också politiker i Solna vara tvungna att bevisa att de är stollar? Att sätta vkv på taket försökte de i Göteborg men fick snabbt ta ned dom för de höll på att skaka sönder huset.
Ca 8 miljoner småsnurror för att nå myndighetsmål, läs här
 

26.11.2010
Dum går först och kallas miljökämpe för det han gillar vkv  läs här
 

26.11.2010
Telias krav stoppar deras planer på vindkraftverk i Brittatorp och räddade lättlurade markägare. Mast och snurra kan inte samsas, läs här
 

26.11.2010
Svensk klimatpolitik dyr och ineffektiv säger miljöprofessor  läs här
 
 

24.11.2010
Bluff och båg som vanligt. nu ”grön el” Symbol för lurendrejeri, läs här
 

23.11.2010
Eon grundlurade Ica med "grön el"
Vindelkontrakt ren bluff, läs här
 

22.11.2010
Dystert för vindkraft i Sverige
Ju mer det blåser ju billigare blir vindelen. Roffarna biter sig i tummen. hör här
 

22.11.2010
Is stoppar snurror men vindmaffian får skattepengar  70 Mkr för att hitta lösning  läs här
 

22.11.2010
Vindsnyltarna lever farligt. Markägarna får ta reda på eländet när de stora hajrna drar., läs här
 

22.11.2010
Vestas´s aktie sjunker från 650 till 150 Dkr på tre år, läs här
 

22.11.2010
Vindsnyltarna snart utan bidrag i USA    läs här
 

22.11.2010
146 vindkraftverk kan rivas. säger flyget.  läs här
 

22.11.2010
Vindkraftverk rena förlustaffär när det blåser hör här hur tokigt det kan bli
 

20.11.2010
El-certifikatet sjunker  vinsten minskar snyltarna går back   läs här
 

19.11.2010
Nedskruvat” verk, Ökänt Ödeshögsnurra, kördes vid full effekt anmäls till åklagare, läs här
 

19.11.2010
Ängelholm vill ställa snurror vid kommungräns
Längst bort bäst, läs här
 

19.11.2010
Ulvberget kan räddas än
Trägen opinionsbildning gjorde intryck på Nordanstigs KF, läs här
 

19.11.2010
Piteskärgård räddad
”Kick-off-bonus” på andra sidan Bottenviken lockar - havsisens härjningar dock inte klarlagd, läs här
 

18.11.2010
Vindkraften gräver guld på andras bekostnad
Dimridå att skylla på Flyget, läs här och här
 

18.11.2010
Vindkraft ger noll jobb
Negativ inverkan på sikt, läs här
 

18.11.2010
Arise ned som pannkaka
Blåst på vinden, läs här
 

18.11.2010
Vattenfall stoppar 300 Mkr vindkraft vid Vara
Flygets stoppområdet avgör, läs här
 

17.11.2010
Knäred utan ekonomisk täckning
 vindel i Knäred svindel, läs här och här
 

16.11.2010
OLASTORP. De hade en dröm om att bo på landet. Där kunde mamma Ida påta i trädgården. Där kunde lille Elmer leka i trädgården. Ida Persson och Michael Hörberg föreställde sig scenariot mot bakgrund av en landskapsbild med skog, åkrar och kohagar. Aldrig någonsin ingick vindkraftverk i drömbilden.
Planer hemlighölls av markägare. Prospektör hotar, citat: ”Om de skulle ångra sig skulle det inte bli roligt”. Ändra beslutsordningen: samråd bör ske före kontrakt med markägare, läs här, här, här
 

16.11.2010
Olagligt vindkraftverk utan åtgärd
Inget annat än överklagan och polisanmälan hjälper läs här
 

16.11.2010
Vindkraften och maffian
Även danskt bolag misstänkt, läs här

15.11.2010
Flyget räddar naturen från vkv läs här
 

15.11.2010
Flyget försvarar Sveriges natur mot vindkraft
Stor del av Sverige räddat, läs här
 

14.11.2010
Serviceavtal för mångmiljonbelopp och dålig kvalitet i konstruktioner gör konsumenter och producenter av vindkraftsel till förlorare, här
 

13.11.2010
Läs om hur en riktig otäck förening, Hela Sverige ska leva, som i smyg betalas med skattepengar av Energimyndigheten vill muta sig fram.  läs här
 

13.11.2010
Ta inte bort vetot mot vindkraft, framhåller den kristdemokratiske riksdagsledamoten Lars Gustafsson, Laholm, i polemik med HN:s ledare den 1/11.läs här
 

13.11.2010
Vetorätt upphävs inte av Energiöverhet/ Länsstyre
Ny sagostund: ”Vindkraft ökar tillgängligheten för det rörliga friluftslivet” (när det inte blåser), läs här
 

12.11.2010
Bevara fjällen från vindkraft
Samer hårt drabbade, läs här
 

11.11.2010
Marknadsekonomi även för vindkraft
Konkurrens på lika villkor, läs här och här
 

11.11.2010
Kommunalt veto kan inte överklagas
Trelleborg på vetolistan dit folk vågar flytta mht sänkt huspris, läs här
 

11.11.2010
Kommunalt nej överklagas av Kraftö
Risk för fågelfauna liten enligt prospektör - förtränger MÖDs vetodom, läs här
 

10.11.2010
LRFs dubbar sina medlemmar att överge jordbruket och bli bidragssnyltare på heltid   läs här
 

10.11.2010
Kilsbergens naturvård skall skövlas av 20 snurror
Sumpskogar, strandområden, geologiska formationer i farozonen - ornitologer kritiska, läs här
 

9.11.2010
Vindkraft: payofftid 35 år
Ca 50 öre/kWh kräver 8000 fullasttimmar (40000/0,5) dvs. 35 år (8000/(0,26*24*365) vid 26% i effektivitet. Bidraget upphör efter 15 år dvs. bankrutt då, läs här
 

9.11.2010
Nya danska skadestånd för värdeminskning
Utsikt förstörd pga 127-m-snurra gav 225 000 dkr i ersättning - 125 000 dkr för snurra på avståndet 800-900 m - Vattenfall överväger projektstopp, läs här
 
 

4.11.2010
Inlandsvindkraft Norgehistoria
Det blåser (alltid) för lite, läs här
 

4.11.2010
Bygder avvecklas med vindkraft
Vindkraft gagnar en person medan 20 andra får fly eller fäkta, läs här
 

3.11.2010
Proteststorm mot vindkraft
Samrådstiden för yttranden över Örkelljunga kommuns vindkraftsplan är ute. 200 namn har samlats in mot en utbyggnad i Åsljunga. läs här
 

3.11.2010
Få kommuner med lönsamma vindkraftverk.VÄRMLAND: Dåliga förutsättningar i Värmland
Höstvindarna blåser friskt i Värmland. Men är de tillräckligt starka för att ett vindkraftverk ska vara lönsamt? Bara i Säffle, Kristinehamn och Hammarö visar en ny undersökning.
Vindbluffen avslöjad. Det blåser för lite i Sveriges inland, läs här
 

3.11.2010
Förvirring klassiskt knep vid vindkraftattacker
Har använts utomlands så varför inte i Sverige, läs här
 

3.11.2010
Storm i vindkraftdebatten. LÄSARKOMMENTARER. För lite effekt per satsad krona, eller en nödvändig omställning till ett miljövänligt alternativ? Det råder full storm i vindkraftdebatten. Över 300 läsarkommentarer (i början av denna vecka) visar den djupa sprickan mellan de som förespråkar vindkraft och dess motståndare.
Folk börjar på att inse vindvansinnet läs här
 

2.11.2010
Svindyr el från gårdsverk, 25 års avskrivningstid    läs här

2.11.2010
Vindkraft fel i Norge, framgång i Sverige
 Medan den norska regeringen har satt sin vindkraftmål på is, makt har vinden varit en framgång över gränsen. Inte ens 3 TWh per år då snurrorna lades på is, läs här
 

2.11.2010
Länsstyrelsen klarar inte prövningen av vindkraft. " vi har ingen anledning att ifrågasätta exploatörers uppgifter" De struntar helt enkelt i fakta, läs här
 

2.11.2010
Vindkraftsdrabbade Vara olämpligt för snurror
”Fort och dumt” eller ”I eftertankens kranka blekhet” kännetecknar svensk satsning på vindkraftverk, läs här
 

2.11.2010
Vindkraft rent av magisk
Symbolkraft bekräftad som den lillepute den är och förblir, läs här
 

2.11.2010
Bidragssnyltarna förlorar pengar på sina börsbolag
 läs här
 

2.11.2010
 för svaga vindar bl.a. Markaryd och Tingsryd, läs här
 

2.11.2010
Örkelljunga delräddat från snurror
Stadsarkitekt beklagar - saknar samband med Försvarsmakten, läs här
 

2.11.2010
Naturförstörelse även i norra Halland
Förlusttyngd vindkraftsverksindustri i akut behov av avsättning, läs och hör
 

2.11.2010
Vindkraftsbuller gav byggstopp
Utbyggnad nekades pga bullerförorenad mark.Då bullret kontrollerades gick snurrorna långsammare än annars ("nedskruvade"?), läs här
 

31.10.2010
Vindkraften tärande för samhället
Öppet brev till Svensk Vindenergi: ”Om vindelen är så billig, varför kräver ni ytterligare stora påslag på subventionerna och varför kräver ni dubbla subventioner för vindkraft till havs?” Läs
 

31.10.2010
Vindel från Sverige kan inte exporteras med vinst
I sånt fall får vindelen skänkas bort. Danmark och Tyskland har redan stort vindelöverskott då det blåser. Bygg därför hellre kablar för att ta hand om akuta vindelöverskott där än vindkraftverk här, läs
 

31.10.2010
43-2 mot vindkraft i Glimminge, Ö Göinge kn
Prospektör i blåsväder, läs här
 

31.10.2010
Vindkraft olönsam enl. O2
Ny gräns: minst 7 m/s på 72 m – 110 kommuner olämpliga, läs här
 

30.10.2010
Av vindkraft drabbade grannar organiserar sig
Folkrörelse lik Nej till kärnkraft, läs
 
 

28.10.2010
Loftahammar omringas av 35 havsvindkraftverk
Örnrevir i fara. Prospektör ritar in 24-34 verk - uppger 35 verk, vilka blir på 4 MW om uppgiven energifångst skall fås, läs här, här,
 

28.10.2010
Kyrkan heligare än vindkraften
Kulturkritiker börjar klaga, läs här
 

28.10.2010
Lundaslätten räddad
Massor av fel fällde vindkraftverk efter kommunalt veto, läs här
 

28.10.2010
Av vindkraft drabbade grannar organiserar sig
Ny folkrörelse lik Nej till kärnkraft, läs här och här
 

27.10.2010
Bromöllaveto myglas bort
Vindkraftverk flyttas över kommungräns, läs här
 

27.10.2010
Härryda energibolag får nej till vindkraft
Medelvind 5,8 m/s räcker inte långt – prospekt saknar trovärdighet, läs här
 

27.10.2010
Målerås, Nybro, räddat
Kosta helikopterbas ängel, läs här
 
 

25.10.2010
Hela Mjölby fritas från baggböleriet
Vindsnurror risk för JAS, läs och se här
 

25.10.2010
Örnpar stoppar vindkraftpar
Ökad örndöd i Skåne orsaken– greve skyller på bilar och tåg, läs här
 

25.10.2010
Svartnäs kursas redan före tillstånd
Svensk natur säljs ut till högstbjudande på Klondikemaner, läs här
 

25.10.2010
Politiker namnges och frågas om - varför vindkraft?
”Lobbyism är ett sätt att omvandla korruption till ett lagligt sätt att påverka politiker”.  läs här
 

23.10.2010
Bromölla/Näsum.Protesterna mot vindkraftverken norr om Näsum blir allt fler. Nu kräver två ornitologiska föreningar att man tar ett fågelperspektiv på frågan.
”Häckande sång-svan, storlom, röd glada, bivråk och trana och fiskgjuse samt alla hackspettarter” kan dödas, läs här
 

22.10.2010
Uppror mot vindkraft!
Dalabefolkning bestjäls på naturvärden
Ca 180 m höga snurror kan omöjligen enligt fejkad översiktsplan väl smälta in i landskapsbilden, läs här
 

22.10.2010
Proteststorm mot vindkraftverk i fjällen. Markägare rasar mot vindkraft
Ett tiotal markägare och ordföranden för Vapstens sameby kräver stopp av utbyggnad av vindkraftsverk på Stöttingfjället.  läs här
 

22.10.2010
Vindkraft i Nordsjön med mirakulöst rekord
4600 fullasttimmar per år mot 3600 tidigare känt; 52% i effektivitet mot tidigare kända 41% - Vattenfall åker på blåsning, läs här

22.10.2010
Landshövding värnar natur/kultur/fornminnen
Ekonomi och teknik kan inte kontrolleras, läs här
 

20.10.2010
Nej till snurror vid Suorva
Lycksökare fick nobben, läs här

21.10.2010
Veto mot vindkraft i Hylte
Alla ansökningar avslogs, läs här

21.10.2010
Vindkraftverk turisthot
Åsljungas fina omgivningar slås i spillror med stiftelsepengar. Försvarsmakten och MSB nonchaleras - medelvind nonsens, 6,3 m/s, läs här

20.10.2010
Hanö vindkraft utrotar turismen
Mellan 20 000 och 30 000 turister årligen kan påverkas, läs här

19.10.2010
Vindkraftslobbyns makt måste stävjas
Svensk Vindenergi gör i en landsomfattande kampanj gällande att det kommunala vetot i vindkraftsärenden skall tas bort. Man anser sig också veta att vindkraften har ett brett folkligt stöd och hänvisar till en tendensiös undersökning som saknar relevans mot verkligheten.läs här
 

18.10.2010
Kommunens nej till vindkraft överklagas i Sjöbo trots att det i lag inte får överklagas läs

18.10.2010
Klippans kommun nyttjar sin vetorätt
 FÄRINGTOFTA. Eon får nej på ansökan om vindkraft i Färingtofta  läs

16.10.2010
Siljanbygdens turism säljs ut med mutor  läs

17.10.2010
Nej till vindkraft - igen
Försvarsmakten gör nu helt om i frågan om planerade vindkraftverksbyggen i Skogaryd.
Efter en nyligen genomförd flygsäkerhetsutredning menar man nu att uppförandet av vindsnurror i Skogaryd skulle äventyra flygsäkerheten för stridsflyg och att vindkraftverken därför inte kan tillåtas  läs
 

16.10.2010
Simrishamns-nej till Örumverk
Simrishamn spär på kritiken mot vindkraft
Prospektör ”glömde bort” fyra (4) egna verk på andra sidan kommungränsen, läs här
 

16.10.2010
Dubbel-nej till vindkraft
Flygsäkerhet i första hand – symbolkraft får stå tillbaka, läs här
 

16.10.2010
Veto för prospekt Algustorp. Hässleholm
Vindkraftverksområden står fast - teknisk knock-out, läs här
 
 

Felfärgade turbinblad leder till fågeldöd
Även värme från vindkraftverken attraherar, läs här
 
 

14.10.2010  lokaltidningen .se
RÖKE/ALGUSTORP. Om kommunalrådet Urban Widmark och hans moderatkollegor i fullmäktige får som de vill blir det inget bygge av vindkraftverk runt Algustorpssjön.
Hässleholms fyra vindkraftverksområden står först på tur, läs här
 

14.10.2010  Bohuslänningen
Försvaret stoppar vindkraft i Stenshult
Den omfattande vindkraftssatsning som planerats i Stenshult, utanför Uddevalla, måste skäras ned eller flyttas. Detta sedan Försvarsmakten nu riktar så allvarlig kritik att den direkt stoppar 13 tänkta vindkraftplaceringar. Ytterligare en som hamnat precis på den förbudslinje försvarsmaktens expertis dragit upp ifrågasätts.  läs här
 

10.10.2010  Norran  två artiklar av Simonsbacka
Spara är bättre än att bygga nytt   äää läs

LFT-reaktorn är framtidens kärnkraftsreaktor   läs

10.10.2010  Försvarsmakten om begränsning av vkv  läs
nyttig läsning
 

9.10.2010  dalarnas tidningar
Bybor i Svartnäs betalar bestickning själva
Varje bybo får 2800 kr per år men strömmen blir samtidigt ca 2800 kr dyrare per bybo till följd av bidraget elcertifikat, läs här

6.10.2010  svt
Skaraborgs flygflottilj stoppar vindkraftverk
Ingen vindkraft sydväst om Vänern
Mängder av planerade vindkraftverk runt södra delen av Vänern kommer inte att kunna byggas om försvarsmakten får sista ordet. se här
 

6.10.2010
Olshammar räddat från vindkraftverk
Karlsborgs verksamhet går före symbolkraft vid Askersund, läs här
 

6.10.2010  energinyheter.se
Visby skyddas från 400-500 vindkraftverk
Martemofältet stoppas, läs här
 

5.10.2010  Allehanda
Hemsön räddad
Härnösand nyttjar vetorätt – kan inte överklagas, läs här
 

5.10.2010 Corren
Fortsatt nej till vindkraft runt Linköping
Malmen behåller 4-milagräns, läs här och här

4.10.2010
Elkraftbalansen enligt Svenska Kraftnät
Vindkraftens effekt nära noll då den mest behövs. Läs gärna och begrunda slutsatser i pkt 5.3, citat: ”Eftersom maxeffekten i vindkraft under 2009 var drygt 1 000 MW motsvarar alltså detta ett ”effektvärde” på ca 7 procent av installerad effekt”, här
 

3.10.2010
Örnvingar stoppar turbinvingar
Gåsholma i Axmar, Gävle, räddat, läs här
 
 
 

3.10.2010
Se denna starka video från folk som drabbats av vindvansinnet.
"Ställ frågor"
"Gör er hemläxa"
" När ni en gång har släppt in dessa killar( vindmaffian) så förändras ert liv för all framtid"
http://windfallthemovie.com/index_2.html

1.10.2010 SvD  och DN
Rapport: Norge drev upp elpriset
Publicerad: 1 oktober 2010, 03.55. Senast ändrad: 1 oktober 2010, 08.36
Det norska elnätsbolaget Statnetts agerande i vintras bör prövas rättsligt, säger två forskare. När det svenska elpriset översteg tio kronor per kilowattimme pendlade det i södra Norge mellan 40 öre och 1:60 kronor. läs
Dessutom i pappersupplagan av DN i dag : "Kärnkraft är billigast". Basindustrin kritisk mot vindkraften.
Ny kärnkraftel 30-42 öre/KWh   vindel 65 öre/KWh.
 

2010/09/28 Norrtälje Tidning
Vindkraft är ettslöseri med pengar
Svenska Kraftnät visar i en rapport till regeringen, "Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2009/2010 och 2010/2011", att vindkraften är chockerande ineffektiv.
 läs här
 

2010/09/27  svt.play
Vindvansinnet slår undan turismen i Dalarna och förstör det vackra landskapet för all framtid. Vem driver detta vansinne ? Vem låter dom hållas?  hör här
 

2010/09/27 Enery Tribune UK
Mafia ‘Hits’ EU Wind Subsidies By Peter C Glover Posted on Sep. 17, 2010
Mera om att maffian tar över vkv    läs här
 

2010/09/28 Telegraph.uk
Arma engelsmän och, inom kort, även svenskar
Britain's offshore windpower costs twice as much as coal and gas generated electricity
Off shore wind farms cost twice as much to produce electricity as gas and coal powered stations and will need subsidies for at least 20 years, a major report warns. läs
 

2010/09/26 Energy Tribune
Läs hur maffian tar över vindkraftindustrin
Mafia ‘Hits’ EU Wind Subsidies ,  By Peter C Glover Posted on Sep. 17, 2010
 
 

2010/09/26
Krokoms kommunstyrelse säger nej till att sätta upp 34 vindkraftverk på en höjd mellan Skärvången och Åkersjön. läs
 

2010/09/26    http://nyhederne.tv2.dk/article/33825770/
Danskarna släpper ut mest CO2 tack vare deras många vindkraftverk behöver koleldad ersättningsel när det inte blåser. Nu skall de skita ned än mer genom fler vkv.
Kommissionen kommer att presentera på tisdag sin efterlängtade rapport som visar hur Danmark kan skruva ner kraftigt på konsumtionen av olja, kol och gas och så sina CO2-utsläpp ner till noll. En rapport, som ifølge regeringen bliver pejlemærket for den kommende klima- og energipolitik. En rapport, som den säger är landmärken för den kommande klimat-och energipolitiken. läs
 

2010/09/26
Nej till vindkraft i Algustorp!     läs här

2010/09/26 Nyteknik
Tusentals nya vindkraftsverk planeras i Norrland. Nu kräver norrlänningarna att få betalt för utbyggnaden. En av de som går i spetsen för protesterna är ett kommunalråd i Malå.
läs

2010/09/24  mynewsdesk.com
Ruffel och båg med skattepengar.
 Svevia hette t.o.m. 2008-12-31 Vägverket Produktion (ingående i Vägverket), bolagiserades per 2009-01-01 till eget bolag, egentligen bildades två bolag: moderbolaget Svevia AB & dotterbolaget Svevia Fastighet och Maskin AB. Svevia anges som varande ett 'fristående' statligt bolag. Där föreligger 'vested interest' mellan Svevia & arise i det att dels är Svevias statligt, dels är arise näst största aktieägare tredje AP-fonden med 16,97% av röster & kapital [enl. årsred. 2009]. arise skulle aldrig kunnat bli börsnoterat om AP-fonden ej tecknat så stor andel.
AP-fonderna 'styrs' av staten [regeringen] som samtidigt 'styr' över vilka regler, förordningar, subventioner, lokaliseringar, bidrag [hit/dit], osv.., samtidigt som man 'styr' Svevia... hmm.
Måhända nåt för RRV att ta sig en närmare titt på?  läs
 

2010/09/2       hd
Politiskt nej till vindkraft vid Allerum
Det ser inte ut att bli någon vindkraftspark vid Allerum-Ödåkra. Moderaterna och Socialdemokraterna säger redan nu nej till det omstridda förslaget. Men de som driver projektet ger inte upp trots kommunens veto som enl. lag inte kan överklagas.
– Vi tänker driva projektet vidare och räknar med att få högre instanser med oss om kommunen säger nej, förklarar projektledaren Pär Sjögren och fortsätter:
Otroligt, men inga lagar får hindra vkv.  läs
 

2010/09/24 minplanet.se
 Dyr vindkraftsstation
Ca 1,2 mdkr per år i bidrag - varje hushåll kostar 6000 kr (!) per år bara i bidrag att försörja med vindel, läs här
 

2010/09/24 dalademokraten
Cirka 25 verk, 150 meter höga, bör vara maxgränsen för utbyggnad av vindkraft på Solleröskogen. Det är betydligt färre än vad exploatörer visat intresse för. Ytterligare vindkraftverk inom Mora kommuns gränser bör placeras väster om Venjan och Kättbo. Siljansbygden lever på turism. Skall den dö ut nu?   läs
 
 

2010/09/24 google
Professor dömer ut vindkraften
Instabil - kostar mer än vad den ger, läs här
 

2010/09/24 dt.se
Svartnäs stoppas av Försvarsmakten
Avser 236 verk, enbart vindkraftverksindustrin till nytta, läs här
 

2010/09/24  hela hälsinfland
Vindkraften kan inte räkna
Eftersom priset för vindel är dubbelt så högt som för all annan el så stiger medelpriset med andelen vindel pumpas in i elsystemet, kan ett skolbarn i lågstadiet räkna ut, läs här
 

2010/09/23   youtube
Skratta gott åt Norsk reglerkraft. Hur gör vi i Sverige?   se här
 

2010/09/23  Miljöaktuellt
Antivindkraftsparti på väg att bli vågmästare
Utvecklingspartiet som bildats för att bromsa vindkraftsutbyggnaden vann drygt 6 procent av rösterna i kommunalvalet. Nu kan de erövra vågmästarrollen. läs här

2010/09/23 skånskan
Kävlinge, hårdnackad motståndare till vindkraft, gränsar till en av landets mest vindkraftsvänliga kommuner. Det frestar på i de mellankommunala förbindelserna. läs här
 

2010/09/22  NSD.se
Två företag, Nordex Sverige och Kalix Vindkraft, får kritik av Arbetsmiljöverket för brister i säkerheten vid vindkraftverken i Axelsvik., läs här
 

2010/09/20
En kort analys   här

2010/09/19 Svensk vindenergi
Vindmaffian har skrivit en falsk rapport om att huspriser inte sjunker vid vkv. De ljuger ju om allt , så varför inte om detta också. läs här
 

2010/09/19 Svt.se
Vindvansinnet breder ut sig i Västerbotten, 1200 monsterverk på gång  läs här
 

2010/09/18 vindkraft.origo. no
Svære vindkraftanlegg er kostbart og kan øydeleggje verdas vakraste kystnatur.
Miljøsymbol utan utbytte. FRAMTIDA FOR NORSK NATUR? Berre 12 prosent av det totale landarealet i Noreg er inngrepsfri natur. Svære vindkraftverk i desse områda er verken optimalt for miljø eller samfunn, skriv Grethe Hillersøy. Her frå vindkraftanlegget på Smøla. T.o.m. norrmännen som har världens största tillgång på ren el har gripits av vindvansinnet.  läs här
 

2010/09/18  va.se
Vindkraft - en glömd valfråga tycker tidningen och skriver om kostnader bl.a. som de frågat maffian om. Tidningen borde ha läst innantill på våra hemsidor. läs här
 

2010/09/13
Vindkraftverk i Sverige räddar inte klimat enl  IVA-rapport läs
 
 

2010/09/12 Hallandsposten
HYLTEBRUK.
Arnström (S) vill riva upp vindkraftsplanen
Socialdemokraterna har som vallöfte att revidera vindkraftsplanen i Hylte om man vinner valet. Men partiledaren Micael Arnström vill komma i gång snabbare än så och lämnar redan nu in en motion i ärendet.läs
 

2010/9/12
SvT   Aktuellt  kl 18
vindkraftverk i Sverige ger ingen minskning av co2  läs

2010/09/11 Bohusläningen
Vindkraft lägger en död hand över bygden
Vi behöver en energiomställning, det kan alla vara överens om. Men inte genom att kanske så många som 55 nära 180 meter höga vindkraftverk byggs i Rosseröd, Forshälladalen, Stenshult, Jättesås och i kanten av Bredfjället. Läs här
 

2010/09/10 Arbetarbladet
Livsmiljö och natur gratis
Vindkraftsbolagen tar för sig, läs här
 

2010/09/09 20:39 Kvällsposten
V112 gick i 1000 bitar,
Vindkraftspropeller föll av läs här

2010/09/09 BLT.se
Proteststorm mot vindkraftsbygge
Olofström  Nu haglar protesterna mot vindkraftsbygget på Västanåberget in till Miljöförbundet.
De 150 meter höga vindkraftverken kommer att förstöra den vackra miljön vid Ryssbergets nordvästra ände, menar de närboende som tycker att informationen från kommunen varit under all kritik. läs här

2010/09/08 Trelleborgs Allehanda
Bygglov för vindkraftverk upphävs
Jordberga.Länsstyrelsen upphäver bygglovet för tre vindkraftverk på Stora Jordberga.
Orsaken är ett formellt fel i handläggningen.
Det var i augusti i fjor som stadsbyggnadschefen i Trelleborg beviljade bygglov för vindkraftverken. Men ägarna till de fastigheter som gränsar till vindkraftverkens fastighet har inte fått chansen att yttra sig. läs
 

2010/09/10  Aftonbladet
Karlstad. En planerad vindkraftpark på Värmlandsnäs stoppas av Miljööverdomstolen. Parken, med tolv kraftverk, har tidigare fått klartecken av både länsstyrelsen och miljödomstolen. läs

2010/09/09  skyddamiljön nu
Artikel Debatt    om att motståndet mot vkv utestängs   läs

2010/09/09  Trelleborgsallehanda
Bygglov för redan byggda vindkraftverk upphävs
Trelleborgs kn glömde bort att höra rågrannar, läs här
 

2010/09/08  Teknikdebatt
Fakta om vindkraft
”Då den politiska miljön tvingas erkänna att man inte kan bortse från fysiska lagar, kommer sannolikt viljan att skattefinansiera meningslösa vindkraftverk att dala.”,läs här
 

2010/09/08  Telegraph.co.uk
Vindkraft maffians bästa satsning
Glassiga broschyrer bryter mot naturlagarna. Utkomst utlovas som saknar grund i verkligheten. Investerare riskerar bankrutt på falsk grund. Befolkningen låter sig luras även om livsmiljön förstörs, läs här
 
 
 

2010/09/05  Dalarnas Tidningar
Nej till vindkraft på Granberget
Försvaret överklagar kommunens tillstånd om vindkraftverk vid Rämma fäbodar. Vindkraften har tagit saken i egna händer och bygger just nu fundament för fullt, läs här
 

2010/09/04  HD
Nej till vindkraft vid Ljungbyhed
Vindkraftverk i Vettinge skulle innebära en allvarlig säkerhetsrisk för flyget. Ljungbyhed Park säger nej till Eolus Vinds planer., läs här
 

2010/09/04  Skånskan
PERSTORP. På onsdagen överlämnades protestlistor mot nio stycken 150 meter höga vindkraftverk i trakten av Hönsholma. läs här
 

2010/09/04  ÖP
Bakslag för kommunalråd i Krokom – blev nedröstade om vindkraft
Åkersjön Krokoms kommunstyrelse sa i går nej till tjänstemannaförslaget att sätta upp 34 vindkraftverk på en höjd mellan Skärvången och Åkersjön.
Största hotet mot turistnäringen någonsin. Oppositionsråd ville bygga vindkraftverk på egen mark, läs här
 

2010/09/03   NA
LEKEBERG
Med 900 namnunderskrifter mot vindkraft i Kilsbergen begär nu Miljöpartiet i Lekeberg att kommunfullmäktige skall hålla ett extra sammanträde och lägga in sitt veto.
, läs här
 

2010/09/03 Lidköpingsnytt
Länsstyrelsen avslår en ansökan om lov för att bygga vidnkraftverk vid Traneberg. Det är ägaren till Traneberg Säteri, Thomas Pilhagen, som anser att han har en fastighet lämplig för ett vindkraftverk., läs här
 

2010/09/03 Miljöaktuellt
Politik Åre kommun säger nej till omfattande utbyggnad av vindkraft. Orsaken är att vindkraften skrämmer bort turister och gör det svårt för rennäringen.
Renar och turister viktigare, läs här

2010/09/01 skanskan.se
Säkerheten stoppar vindkraft i Malmö. Turbinblad yrde omkring, läs här
 

2010/09/01  politiken.dk
Statliga danska Dong ger upp - 500 verk stoppas. "Det är omöjligt att få folkets accept att bygga nära bostäder", läs här

Romeleåsen räddad!
2010/08/31  ystadsallehanda.se
Sjöbo.När länsstyrelsen i fjor sa nej fem vindkraftverk på Romeleåsen överklagades beslutet av markägaren och vindkraftbolaget. Men också miljödomstolen säger nej – landskapsbilden väger tyngre, anser domstolen.
Ännu en prospektör fick bakläxa. Medvetenheten om baggböleriets följder börjar sprida sig, läs här
 
 

Rädda Kilsbergen!
2010/08/31 na.se
Kilsbergsfrämjandet motsätter sig en storskalig etablering av vindkraft i området kring Trollkarlen och Borgarsjö skans i Kilsbergen. läs här
 
 
 

2010/08/31 hd.se
om stor konsert mot vkv läs här

2010/08/30 kraftnytt.no
Kalifornien och England upphör med vindkraft
Sverige och Norge på tur att luras. Vindel i särklass dyrast. Motsvarande ekonomisk satsning på biogas som på vindkraft gav 11 ggr mer, läs här
 

2010/08/30 sydostran.se
BROMÖLLA Ett tjugotal boende kring Västanåberget har lämnat in en protestlista till Länsstyrelsen mot Eolus Vind AB:s med årslägsta börskurs planer på att bygga fyra vindkraftverk på Västanåberget.  läs
 

2010/08/30 mynewdwesk.com
Svensk Vindkraftförening har på uppdrag av Energimyndigheten och i samarbete med Svensk Vindenergi tagit fram ett förslag till en Uppförandekod som är
vindmaffians mall för hur livsmiljön skall kunna förstöras på effektivast möjliga sätt kör over grannarna totalt. Det enda uppförande som krävs är att lagarna skall följas. läs här
 
 

2010/08/28 SvD
Utan stöd kan vindkraft inte konkurrera
Strukturen, organisationen och kunskapen blir allt bättre bland dem som vill skydda sin livsmiljö, läs
 

2010/08/27 NyTeknik
Dagens upplaga är mycket läsvärd; vindvansinne på hyreshustak + försvarets stopp för vkv + alla kommentarer på Radetzkis artikel = vindvansinnet. läs

 2010/08/27  ttela.se
Ett nytt förslag i frågan om vindkraftverk i Lilla Edet har tagits fram av kommunens miljö- och bygglovschef Annika Ekvall. Hon förordar att kommunen ska säga nej till vindkraft ännu en gång. läs här
 

2010/08/26  SvD
Risken för olyckor vid vindkraftverk har inte utretts ordentligt, trots att vindkraften snabbt byggs ut i hela landet. Det anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som nu ska reda ut hur vindkraften påverkar säkerheten, rapporterar Sveriges Radios Ekot. läs här
 
 
 

2010/08/27 e24
Det högprofilerade vindkraftsbolaget Arise Windpower ökar förlusten under andra kvartalet, trots att resultatet är kraftigt dopat. Aktien är fortsatt ett fiasko för investerarna.
Gyllenhammar förlorar ännu mera   läs här
 
 
 
 
 
 

2010/08/24     till alla partier
Valfrågan  2010

Varför vill ni tvinga oss att skatta för något så idiotiskt som att göra el av vind som bara blåser ibland i en maskin som samtidigt förstör klimatet och landskapet?

(Faktaunderlag för frågan skickas gärna.)

valab@dataphone.se

2010/08/24 NyTeknik
Känd ekonom sågar dyr vindkraft
Vindkraft är en tvivelaktig affär. Det anser nationalekonomen Marian Radetzki, som räknat ut att subventionerna till svensk vindkraft motsvarar sex moderna kärnreaktorer.
 läs här

2010/08/24 daylimail
More than half of Britain's wind farms have been built where there is not enough wind
Det blåser för lite i England där det blåser mera än i Sverige
 läshär
 

2010/08/23
HÖÖR. I veckan slog kommunstyrelsen definitivt fast att man endast rekommenderar området vid slätten och Ringsjön i söder som lämpligt för vindkraft.  här
 

Höörnatur räddad
Inga vindkraftverk i skogen, läs här
 

2010/08/23 e24
Förtroendeknäck för vindjätte
Den nordiska vindkraftsindustrins fixstjärna, danska Vestas, går i backen. Andra kvartalet gav en brakförlust, och bolaget kapar prognoserna för i år dramatiskt. Aktien föll omedelbart med nära 20 procent, och oron kring sektorn ökar. läs här
 

20/22/2010 IDG.se
Saab: Vi kan inte lösa alla vindkraftsproblem   läs här

2010/08/17   Sydöstran
Vesan olämplig för vindkraft säger Miljöförbundet Blekinge Väst, MBV trots att Sölvesborgs kommun tvekar i Översiktsplan. läs här

2010/08/16 Svenska Kraftnät  vkv effektivitet
Svenska kraftnät redovisar i Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2009/2010 och 2010/2011
sid 24, Eftersom maxeffekten i vindkraft under 2009 var drygt 1 000 MW motsvarar alltså detta ett ”effektvärde” på ca 7 procent av installerad effekt.läs här
 
 

2010/08/16 Times 2.8.2010 Business
Organised crime infiltrates EU wind industry.
Jason Wright, senior director of Kroll's consulting group, told The Times
"Renewable energy is completely dependent on subsidies, so it is clearly an area for corruption,"  Mr Wright said. "Wind farms are a profit¬able way to make money because of the subsidies, and they are also a great way of laundering it." He added that the wind energy industry was vulnerable because projects frequently hinged on the political patronage of local officials who grant licences and access to public land.
Vad var det vi sa! Skattesubventioner föder bedrägeri och korruption.

2010/08/16 mentoronline.se
Militären oroar vindkraften
Vindkraftsindustrin oroas av Försvarsmaktens skepsis mot vindsnurror i närheten av flygplatser. Nu varnar organisationen Svensk Vindenergi för att 1 500 planerade vindkraftverk kan beröras. Investeringarna i dessa är värda sammanlagt 45 miljarder kronor. Heja militären!  läs här
 

2010/08/15 ÖP
Tidningen fortsätter med ja- och nejsägare till vkv
Offerdal kämpar vidare. Nejsägare Sune Sjöström i Offerdal: - Det är exploatörerna som tjänar pengar, inte byborna. Läs mer här

2010/08/15 DN debatt
P-G Gyllenhammar säger "Vindkraften är ren, men invändningarna gäller utseende och ljud". Det är pinsamt att maktmegafonen DN låter PG breda ut sig och visa att han inte förstått något om energi och vindkraftverk. DN undviker saklig debatt. Har de fårr order om detta? Läs här
 

2010/08/14 sourze.se
Vindkraftverk upplevs som visuellt "buller"  läs
 
 

2010/08/12 SvD
"Ett lågt elpris bygger på mer vindkraft" påstår vindmaffian och bluffar med kostanden
Glömde bort elcertifikat-bidraget som rörlig kostnad, till 60% fossilkraftbaserat. Förbisåg även vindkraftverkens livslängd, 15 år i turbulent skog. Vindel kan heller inte ersätta fossilkraft i Sverige eftersom reglerkraft saknas, läs här
 

2010/08/12 ÖP
Tidningen låter okunniga ja-sägare propagera för vkv och inte tillåta andra att slåss för sin miljö mot bidragssnyltarna.
Grannar skall tiga still - debatten tystas ned. Att turismens omsättning om 243 mdkr per år spolieras för vindkraftverksindustrins sysselsättning i Danmark och Tyskland spelar ingen roll, läs här
 

2010/08/11 NyTeknik
Bygdepeng bestickning och muta även i USA     läs här
 

2010/08/11 E 24
Att kommuner inte vill ha vindkraftverk kallar Centerns Carlgren för "Fiasko för vindkraftslag" och "Misstag att lyssna på folkets röst", läs här
 

2010/08/10  SvD
En rad kommuner begär att vindkraftsbolagen ska betala pengar för att det ska bli grönt ljus för byggen av vindkraft. Det liknar muta, menar bransch-organisationen Svensk Vind- energi.här

E24
När kommuner vill ha pengar för bygglov är det inget annat än baggböleri, mutor och bestickning. Befolkningen betalar med dyrare el.  läs här
 

2010/08/08
Vindval och valvind
Grannarna betalar vindkraftens vinster, läs här

2010/08/07
En stor protestkoncert mot vindkraft
Koncerten äger rum söndagen den 29 augusti på Knutstorps borg nära Svalöv. Alla är välkomna och inträdet är gratis. Toppen av svenskt kulturliv kommer att vara representerad när musiken börjar klinga på Knutstorps borg. Godsägare Henrik Wachtmeister har ställt Knutstorps borg till förfogande för en gratiskoncert som kommer att sända en tydlig signal till toppen av svensk politik. Människor, landskap och natur blir mer och mer påverkade av vindkraft som nu når höjder på 150-200 meter. Tiotusentals boende på landet kommer att påverkas direkt av ljud, skuggor och blinkande röda eller vita ljus dygnet runt. Vindkraftens aktörer vet att vindkraftverk är störande men de töjer regelmässigt på gränserna för vad som är tillåtet.
Arrangörer: Färingtofta Norra Ideell Förening och Bevara Linderödsåsen mfl i samarbete med Mats Rondin och Henrik Wachtmeister  läs här
 

2010/08/05
Vindkraften i Dalsland samt debatt med Harry Frank
Helt landskap föröds med 340 snurror - stor okunskap råder om följderna av vindkraft, hör här
 

2010/08/05
Hejsvejs
nu är energiproblemet löst ( om nu detta är sant) RIV ALLA VINDKRFTVERK  läs

2010/08/05
Vindmaffians vilseledande information om att vindkraftverk körs olagligt bemöts här

2010/08/05
Vindkraften skall upphäva naturlagarna
Politisk beslut, jfr: ”En gång trodde man att Jorden var platt”, läs här
 

2010/08/04
Vindkraft i Varberg gynnar bara vindkraftsindustrin
Medborgarna betalar med bidrag och förstörd livsmiljö, läs här
 

2010/08/04
Vindkraftverksindustrin i USA tappar fart
Vindbubblan som sprack – bidragsenergin behöver ökat stöd, läs här
 

2010/07/19 16:45
Vånga delvis räddat
Eulos drar sig ur – proteststorm och låg effektivitet på närliggande Isgrannatorp avskräckte landets störste prospektör, läs här
 

2010/07/19 16:30
Snurrestopp i Vadstena
Svindyra vindkraftverk får tummen ned av JAS-skäl, läs här
 

2010/07/19 16:22
Middagsfjället räddat
Åre kommun säger nej! Inte ens norsk rovdrift kan upphäva naturlagarna: endast ca 2 200 fullasttimmar i fjällen, se här
 

2010/07/18 15:14
Vindkraftverksindustrin utreder sig i ”Vindren”
Ny djurart studeras: vindren - tidigare har vindval studerats. MKB-ansvarig för Svevinds Markbygden, Piteå, nu även ansvarig för ”Vindren”, hör och läs
 
 

2010/07/17
Debatt med o2 om att lura folk att köpa andelar i vindkraftverk
radio sörmland  16.7.2010 kl 17 här
läs också debattartikel här
 

Jakten på O2 Vindkompaniet
2010/07/17 09:24
O2 Vindkompaniets artiklar i tidningar över hela landet bemöts i tidning efter tidning av FSL. Läs repliken i Dalabygden här.

2010/07/16 08:34
Att bli blåst av vindkraftsindustrin
Avanza bank avråder bestämt för att investera i vindkraftsbranschen. Läs här

2010/07/16 08:33
Bidragsbolag överdrev
Arise och Eulos står och stampar på 43 kr. Prospektörer som bygger och säljer vindkraftverk bör värderas med samma p/e som byggbolag t.ex. Peab. Arises prospekt uppvisar dessutom fler fullasttimmar än vad Eulos´s 25 verkliga snurror gör, läs här
 

2010/07/15 21:13
Vindkraftsindustrin störd av vår offensiv i media
Artiklarna i SvD Brännpunkt den 15 maj och artikeln i Land den 2 juli har givetvis uppfattats av vindkraftsindustrin. Dock har de inte lyckats nå ut i media med sina "repliker". Man har i stället valt att använda sina egna kanaler. Bla Second Opinion. Läs Svensk Vindenergis harm över artikeln den 15 maj här. Glöm inte att läsa kommentarerna. Läs även Svensk Vindenergis "replik" i samma forum på  Claes-Erik Simonsbackas och Jan Bergstedts artikel i Land här.

2010/07/15 17:53
Vindkraftsdirektör festade med vin
Skattebetalarna fick notan, läs här
 

2010/07/15 17:48
Gummaråsen, Varberg, på överåklagarens bord
Överdrivna energisiffror bakom beslut - kommunens skattebetalare får notan, läs här
 
 

2010/07/14 11:52
Tillstånd kan återkallas
Felaktig grund för Gummaråsen, Varberg, prövas, läs här
 

2010/07/14 11:44
Bidragsbolag överdrev
Arise och Eulos står och stampar på 43 kr. Arises prospekt uppvisar fler fullasttimmar än vad Eulos´s 25 snurror gör, läs här

2010/07/15 17:31
Kuppmakarna i vindmaffians ledband har fortfarande ockuperat FSLs hemsida
För vissa utvalda läggs info ut här
 

2010/07/13 06:10
Vindkraftverk gökunge
Lägger beslag på alla bidrag, se här
 

2010/07/12 13:52
Vindkraftverksindustrins myter sanna
Lögner falsifierade - punkt för punkt, läs  här
Men B.Persson från vindmaffians FSL nämner inget om att vindkraftverken är olagliga. Detta faktum är det enda som kan stoppa vkv inget av Perssons "lögner" kan göra det.

2010-7-12
Rättsröta i Sverige skriver Rosengren i Svd
men det gäller i än högre grad regeringens beslut om vindkraftverk.läs här
 

2010/07/11 05:58
Sköna Värmland vindkraftdrabbat
Hälften så mycket blåst som till havs bakom nonsenssatsning, se här

2010/07/10 17:20
Alsterdalen skonad
Stillatigande sämsta sätt att bemöta vindkraftverksindustrins fräcka prospekt, läs här
 

2010/07/10 09:45
Vindkraft i Varberg där ansökningar finns
Vindkraftsplan bygger på förlegad, felaktig vindkartering. Konsulten lyssnade bara på prospektörerna. Villkoret, citat, ”Vindkraftsverken ska lokaliseras med anpassning till landskapet”, följs inte alls i fråga om Gummaråsen, läs här
 
 

2010/07/10 06:11
Världens dummaste propeller på plats
Höjden kan dock inte kompensera läget – högst är inte störst. Fullskaleförsök utan ekonomisk kalkyl veritabelt slöseri med skattebetalarnas pengar, läs här och här
 

2010/07/10 05:56
Naturförstörelse utan dess like
Lågeffektiv vindkraft (endast 1750 fullasttimmar per år (2400/1,43)) förstör naturen. Ohållbar energi föreslås återigen bli skattefri - hållbara arbetstillfällen ges bara i utomlands, läs här
 
 

Många fel i prospekteringen i Ölme
2010/07/09 16:04
Företaget Ölme Vindkraft AB har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om att få bygga en vindkraftpark norr om Ölme.
Föreningen för landskapsskydd anser att ansökan innehåller många fel och brister. Läs här
 

Havsvindkraftverk på svenska landbacken
2010/07/09 15:11

"Tyst" garantikällbuller: 106 dB(A), läs här
 
 

Bidragskraften tappar fotfästet
2010/07/09 14:10

Marknadskrafterna konkurrerar ut planekonomisk vindkraft, läs här
 
 

Striden i Säffletidningen går vidare
2010/07/08 11:38
Striden i Säffletidningen mellan å ena sidan LRF och å andra sidan Björn Törnvall och Dag Mattson rullar vidare. Läs sidan två längst ned här
 

Eon satsar på småsnurror i skog
2010/07/08 08:19

500 Mkr räcker bara till 25 MW dvs. 1,5 MW per verk. Småkommuner enklast att dupera, läs här
 
 

Fort och dumt vindkraftens nya paroll
2010/07/08 08:07

Landskapet och livsmiljön körs över av egenintresset. Nonsens att skylla stopp i 1,8 mdkr-projekt invid Gotland på indraget EU-bidrag om 40 Mkr resp. på skadeståndskrav om 80 Mkr. Lillgrundförseningar berodde på sökandens egen okunskap, läs här
 
 

Tjänstemän vill ändra lagen
2010/07/08 07:38

Kommunerna och folket bör köras över, läs här
 
 

Interkommunalt veto mot Sjöbosnurror
2010/07/06 17:09

Lund och Skurup oroliga för landskapsbilden kring Romeleåsen. Havsörn och kungsörn kan påverkas, läs här
 
 

Rädda Dals Långed
2010/07/06 16:57

Kommunalråd fick 1101 protester, läs här
 
 

Stor debattartikel i Land om maskindirektivet
2010/07/03 17:30

I dagens Land/Skogsland har Claes-Erik Simonsbacka och advokat Jan Bergstedt en rejäl debattartikel på en helsida om maskindirektivet. Tidningen Land har en mycket god täckning och stor upplaga över landet vilket nu innebär att maskindirektivet kommer ut på bredden bland markägare och projektörer. Den som så önskar kan beställa en inscannad utgåva. Maila i så fall mig så kommer den.
Nu finns den också på webben här
 
 

Hishultsmätningar manipulativa
2010/07/01 22:38

Vindkraften bryter även mot naturlagarna dvs. bullernivån ökar då verk stängs av vid i övrigt konstanta förhållanden. Begränsningsvärdet 40 dB(A) gäller nattetid även under lövfri säsong då bakgrundsbuller av fågelkvitter och lövsus är obefintligt, läs här
 
 

Hårt drabbad av vindkraften
2010/06/28 17:18

Lena Ostermark medverkar i Tv4 Nyheterna/Jönköping idag den 28/6. Lena är hårt drabbad av vindkraftsplanerna i Habo. Länsstyrelsens representant anser att det ska byggas totalt 500 vindkraftverk i länet. Se nyhetsinslaget här
 
 

FLASH: tyska försvaret stoppar vindkraft!
2010/06/26 09:44

"Bundeswehr" blockerade konstruktion av hundratals vindkraftverk. Investeringar på 1,5 miljarder Euro förhindras. Rotorer stör radar. läs här