Vindkraftverk dyrt och dumt

                                                                                               Rättsövergrepp mot miljön

 Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön  och Jävoch FN 2013  Varje vindkraftverk i drift i Sverige körs olagligt i strid mot dels den svenska lagen som är till för att skydda miljön men också i strid mot gällande EU-lag, maskindirektiv och grunden för CE-märkning.
Varje maskin, hur liten eller stor den än är, och som säljs i EU skall vara CE-märkt vilket betyder att den skall följa säkerhetsbestämmelser till punkt och prick. Att sälja omärkta maskiner är olagligt och skall straffas t.o.m. med fängelse.
Regeringen ansvarar för att rättssäkerheten vid maskiner efterlevs genom att ge rättsvårdande myndigheter order i form av direktiv.
Otroligt nog är inget vindkraftverk i drift i Sverige CE-märkt.
Detta är ett rättsövergrepp och en rättsröta som regeringen av politiska skäl utsätter Sveriges landskap och dess befolkning för.
Genom instruktioner till verk och myndigheter, att med alla medel "främja utbyggnaden av vindkraftverk", låter sig verk och myndigheter med brått mod tvingas att vränga svensk lag som i portalparagraferna i Miljöbalken och Plan - och bygglagen klart och tydligt förbjuder de skador på miljön som vindkraftverk alltid åstadkommer genom att hänvisa till efterföljande paragrafer som inte har med tillståndet att göra.

maila
valab@helgaro-liv.se

  Vad kostar utbyggnaden hushållen
 
 

Information om gällande EU-lag, Maskindirektivet och grunden för CE-märkning.

Enligt Claes-Erik Simonsbacka, som producerat rapporten "Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift" (ISBN 978-91-978749-0-8), finns inga vindkraftsverk som tagits i drift efter 1995-01-01, som uppfyller kravet för CE-märkning.
Oansvariga tillverkare, arbetsgivare, verksamhetsutövare gör sig dagligen skyldiga till lagbrott - utan att de svenska marknadskontrollerande och rättsvårdande myndigheterna ingriper.
Beställ Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift som kostar 125 kr (inkl. moms) och Rapport: "Den nya metoden" som kostar 350 kr (plus moms) + porto (faktureras) med ett mail till: incon@telia.com

Läs mera på www.säkramiljön.nu

Här kan du läsa vad Sveriges främsta och tydligen enda expert på EU-lag och säkerhet skriver.
 

Läs om att alla vindkraftverk måste stängas

Läs om varför alla vindkraftverk måste stängas

Läs om Claes-Erik Simonbackas brev till Stadsrådsberedningen  2010-04-12
 
 
 
 
 
 
 

Länk om CE-märkning av vindkraftverk
Om säkerhetsavstånd
Ny skrivelse till regeringen

Ny reviderad upplaga av frågorna till verksamhetsutövaren vid lagstadgad samrådsmöte för beslut om nya vkv.

Länsstyrelsen i Skåne följer inte EU-lag
Länsstyrelsen i Skåne följer inte här heller. Tjänstemannen som skriver är inte jävig fastän han har egna verk, men de ligger i ett annat län.

Fakta om vindkraftverk
Katastrofen i Mälardalen
Gruppen från Helgarö